Natsume Yujin-cho (2008)

Natsume Takashi has the ability to see spirits, which he has long kept secret. However, once he inherits a strange book that belonged to his deceased grandmother, Reiko, he discovers the reason why spirits surround him.

  • Release Date: 2008-07-08
  • Views: 314
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 24

Kazuhiko Inoue

Madara (voice)

Satoshi Tsuruoka

Taniozaki (voice)

Hiroshi Kamiya

Takashi Natsume (voice)

Ryoka Yuzuki

Tsubame (voice)

Kenji Hamada

Akifumi Sugino (voice)

Kazuma Horie

Tanuma Kaname (voice)

Atsushi Imaruoka

Akagane (voice)

Kyoko Chikiri

Kappa (voice)

Eiji Itou

Fujiwara Shigeru (voice)

Hisayoshi Suganuma

Kitamoto Atsushi (voice)

Satsuki Yukino

Hiiragi (voice)

Akemi Okamura

Hinoe (voice)

Takaya Kuroda

Misuzu (voice)

Miki Itou

Fujiwara, Touko (voice)

Akira Ishida

Natori Shuuichi (voice)

Sanae Kobayashi

Natsume Reiko (voice)

Ryohei Kimura

Nishimura Satoru (voice)

Miyuki Sawashiro

Sasada Jun (voice)

Hiroshi Shimozaki

Ushikao no Chuukyuu Youkai (voice)

Choo

Chobi-hige (voice)

Yoshimasa Hosoya

Shibata Katsumi (voice)

Higuchi Akari

Urihime (voice)

Daisuke Ono

Aoi (voice)

Kazutomi Yamamoto

Azuma (voice)

Yukiko Morishita

Benihimo (voice)

Ako Mayama

Ginro (voice)

Soichiro Hoshi

Gomochi (voice)

Noriaki Sugiyama

Jinbe (voice)

Yukimasa Natori

Nanamaki (voice)

Shinya Takahashi

Rat-faced Youkai (voice)

Ayako Kawasumi

Sasago (voice)

Mikako Komatsu

Sonokawa Kaoru (voice)

Kazuhiro Yamaji

Takuma (voice)

Asami Seto

Tsukiko (voice)

Kimiko Saito

Hishigaki (voice)

Hitoshi Bifu

Nanase's father (voice)

Ao Takahashi

Youko (voice)

Atsushi Ono

Large Three-Eyed Youkai (voice)

Aki Kanada

Kemari (voice)

Masami Iwasaki

Mushikui (voice)

Tadashi Miyazawa

Mark-Ironer Youkai (voice)

Yoriko Nagata

Young Nanase (voice)

Michie Kita

Hana (voice)

Suzune Okabe

Lion-faced Youkai (voice)

Tetsuya Yanagihara

Mikuri (voice)

Kunihiro Kawamoto

Sarumen Sealed Away in the Pot (voice)

Kazuhiko Nishimatsu

Kurokama (voice)

Keiichi Nakagawa

Takahiko (voice)

Miki Ito

Fujiwara, Touko (voice)

Yoshiyuki Hirai

Santo (voice)

Kikumi Umeda

Ogata Fusae (voice)

Keiko Sonoda

Aoi Mother (voice)

Cho

Chobi-hige (voice)

Atari Kousuke

Yasui (voice)

保志总一朗

Gomochi (voice)

Atsushi Kosaka

Tsuji (voice)

Rina Sato

Taki Tooru (voice)

Shizuka Itoh

Ogata Yuriko (voice)

Ryo Hirohashi

Sasafune (voice)

Hiroki Yasumoto

Susugi (voice)

Chijiwa Ryuusaku

Karime (voice)

Hisako Kyoda

Aokuchinashi (voice)
Write one

Sorry, no results found.