Space Warrior Baldios (1980)

Space Warrior Baldios is a Japanese super robot mecha anime series from 1980.

Writing:
  • Akiyoshi Sakai
Seasons: 1
themoviedb icon 7.5/10
  • Release Date: 1980-06-30
  • Views: 354
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 25

Tesshō Genda

Raita Hokuto

Eiko Masuyama

Amy Ratein

Takeshi Aono

Zeo Gattora

Hidekatsu Shibata

Theo Gattler (voice)

Kōhei Miyauchi

Doctor Raygun

Keiko Yokozawa

Jamie Hoshino

Tesshou Genda

Raita Ryu Hokuto (voice)

Keiko Toda

Aphrodia / Jamie Hoshino (voice)

Hideyuki Tanaka

Oliver Jack (voice)

Yoshino Ōtori

Hera Queenstein (voice)

Yuji Mitsuya

Roy / John (voice)

Takkou Ishimori

Narrator (voice)

Yoshino Ootori

Hera Queenstein (voice)

Takkô Ishimori

Narrator (voice)

Tessyo Genda

Raita Ryu Hokuto (voice)
Write one

Sorry, no results found.